MENU

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΥΓΙΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εταιρεία TECHNOL ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ δραστηριοποιείται από το 1979 με μία μακρά παρουσία και πείρα στο χώρο των ανελκυστήρων και έχει ως Όραμα την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες της ευαισθητοποιούμενη ταυτόχρονα για θέματα Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία. Οι δραστηριότητες της TECHNOL, οι οποίες περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής (σκοπό) του Συστήματος Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας είναι:

Η Εγκατάσταση, Εκσυγχρονισμός και Συντήρηση Ανελκυστήρων :

 

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ μας συνίσταται στην εξασφάλιση, οργάνωση και συνεχή βελτιστοποίηση των μεθόδων εργασίας έτσι ώστε να παρέχουμε εξατομικευμένες και αποτελεσματικές λύσεις για τους πελάτες μας καθώς και στην ελαχιστοποίηση ή και εξάλειψη όλων των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στην ελαχιστοποίηση ή και εξάλειψη όλων των πιθανών κινδύνων, ασθενειών και ατυχημάτων που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά την εργασία, μέσω:
 • Της ανάπτυξης και εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001. Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 και Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS18001 και ΕΛΟΤ 1801.
 • Της εξασφάλισης των πλέον σύγχρονων και τεχνολογικά άρτιων μεθόδων για την εγκατάσταση, εκσυγχρονισμό και συντήρηση ανελκυστήρων.
 • Της συνεχούς και διαρκούς αναβάθμισης της τεχνογνωσίας και της ποιότητας του εξοπλισμού μας.
 • Της προσπάθειας εξάλειψης ή ελαχιστοποίησης των κινδύνων κατά την υλοποίηση των υπηρεσιών μας ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, υπεργολάβων, πελατών και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις και τα σημεία όπου επιχειρεί η Εταιρεία, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς και από λοιπές απαιτήσεις που μπορεί να προέρχονται από τρίτους.
 • Της δέσμευσης για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ολικής Ποιότητας κατά ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS18001 και ΕΛΟΤ 1801/08.

Ακολουθώντας τη στρατηγική μας δεσμευόμαστε :

 • στην διαρκή αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των απαιτήσεων και στην μείωση των παραπόνων των πελατών μας
 • στη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας
 • στη συνεχή και εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων
 • στη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας.
 • στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης,
 • στην πρόληψη και μείωση της ρύπανσης που προέρχεται από τις δραστηριότητες της εταιρείας αλλά και των συνεργατών-προμηθευτών της. Για το λόγο αυτό οι προμηθευτές της εταιρείας αξιολογούνται και για την περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση.
 • στη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τη νομοθεσία που αφορά τις δραστηριότητές της
 • στη συμμόρφωση με όλες τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και της απαιτήσεις για την Υγεία και Ασφάλεια που απορρέουν από το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 • στον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών παραμέτρων και αναγνώριση των κινδύνων που αφορούν τις δραστηριότητές της και στην ανάπτυξη διαδικασιών και προγραμμάτων με σκοπό την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων και την εξάλειψη – μείωση του κινδύνου και προσδιορισμού της επικινδυνότητας.

Ειδικότερα η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας εστιάζεται στην :

 1. Διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση.
 2. Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων.
 3. Διαρκή ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος.

Ειδικότερα η πολιτική ΥΑΕ της εταιρείας εστιάζεται στη(ο)ν :

 1. πρόληψη της δημιουργίας επικίνδυνων καταστάσεων, την ανίχνευση και την άμεση εξάλειψη των επικίνδυνων καταστάσεων που δημιουργούνται.
 2. αξιολόγηση των κινδύνων και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τον έλεγχό τους.
 3. κατάρτιση προγραμμάτων προληπτικής δράσης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας.
 4. συντήρηση και παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας των μέσων και εγκαταστάσεων.
 5. σεβασμό των νομοθετικών απαιτήσεων, των προτύπων και των εσωτερικών οδηγιών.
 6. ανοικτή και διαφανής επικοινωνία και τη συνεχή και κατάλληλη εκπαίδευση για όλα τα θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια.
Η παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντική Πολιτική και Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας της εταιρείας δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία.